021 88378320
ردیاب بیماران و کودکان

ردیاب بیماران و کودکان ایران جی پی اس

ردیاب شخصی یک محصول کوچک ، قابل استفاده برای کودکان ، دانش آموزان ، سالمندان ، معلولین جسمی و توان خواه و معلولین ذهنی و بسیاری افراد دیگر می باشد . ردیاب شخصی یا ردیاب دانش آموزی میتواند راهی برای کنترل عبور و مرور کودکان و دانش آموزان باشد. به منظور اطلاع از مکان افراد توان خواه جسمی و ذهنی و حتی سالمندان آلزایمری بسیار مفید است.استفاده از ردیاب شخصی  راهکاری برای کاهش آسیب به این افراد می باشد. این محصول با داشتن قابلیت های مختلف از جمله شنود ، دکمه تماس اضطراری ، ارسال پیام درخواست کمک و … میتواند به کنترل عبور و مرور افراد توانخوان و سالمندان و فرزندان کمک کند، که از طریق اپلیکیشن اطلاعاتی مانند : موقعیت فرد،مسیرهای طی شده،ساعت رفت و برگشت و ... قابل دسترسی است