021 88378320
کنترل موبایل

کنترل موبایل

کنترل موبایل به والدین این امکان را می دهد که در هر زمانی از موقعیت فرزندان خویش آگاه باشند. با استفاده از نرم افزار ردیابی تلفن همراه، مدیران موسسات و سازمان ها، بخصوص سازمان هایی نظیر خدمات حمل و نقل، که کارمندانشان بصورت متمرکز فعالیت ندارند، می توانند در هر لحظه از موقعیت کارمندان خود با خبر شوند. در کل با استفاده از GPS و ردیابی شماره موبایل روی نقشه و دکل های مخابراتی ، از طریق اپلیکیشن اطلاعاتی مانند : موقعیت فرد،مسیرهای طی شده،ساعت رفت و برگشت و ... قابل دسترسی است