021 88378320
نظارت تصویری

نظارت تصویری

دوربین مدار بسته در مدل های فراوانی تولید می شوند که یک نوع از آنها دوربین‌ مدار بسته مخفی می باشد ، که دارای کاربردهای خاصی بوده و فراگیر نمی باشد.
دوربین مدار بسته مخفی در جاهای خاصی که قابل رویت نباشد بکار رفته و تصاویر را برای مکان مورد نظر ارسال می کند، طوری که باعث جلب توجه افراد حاضر در محل نمی شود.

دوربین‌ مدار بسته مخفی در اندازه ها و مدل های مختلفی تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند. بطور کلی هرمکانی که قابل تشخیص عمومی نباشد می توان دوربین‌ مدار بسته مخفی را جاسازی کرد. دوربین مداربسته مخفی با نام دوربین نظارتی مخفی و دوربین جاسوسی نیز شناخته می شود. از این دوربین برای ضبط فعالیت های افراد، بدون آگاهی آن ها استفاده می شود.