021 88378320
خانه هوشمند

خانه هوشمند

خانه هوشمند : همه ی وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه مرکزی کنترل می شوند. کنترل آب و هوا، چراغ ها، لوازم، قفل ها و انواع مختلفی از دوربین ها که می توانند به خانه های هوشمند اضافه شوند از هر جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل می باشند. شما می توانید از طریق WIFI و روی بستر اینترنت، این وسایل را کنترل کنید. این امکان فراهم است براساس نیاز خریدار تا بی نهایت سناریوی اجرائی برای عملکرد وسایل تعریف کرد. همچنین امکان استفاده از دستیار مجازی (Google Home،Alexa) نیز فراهم است